14.07.2018 Gisle Soleng - Laks 8,5 kg

Velkommen til Fortuna Fiskekort

Her kan du kjøpe fiskekort og rapportere fangst hos


Fortuna Fiskekort©2012-2019 er utviklet og driftes av Fortuna Software AS.