08.06.2018 Petter Nilsen Sara - Laks 18,0 kg

Velkommen til Fortuna Fiskekort

Her kan du kjøpe fiskekort og rapportere fangst hos


Fortuna Fiskekort©2012-2019 er utviklet og driftes av Fortuna Software AS.