Site logo

Om oss

Dette nettstedet er portalen til de vassdragene som har valgt Fortuna Fiskekort som sitt system for salg og administrasjon av fiskekort og fangstrapportering.

Fortuna Fiskekort utvikles av Fortuna Software AS. Les mer om oss på www.fortunasoftware.no.


Organisasjonsnummer: NO 917 549 885 MVA