Site logo

Data deletion instructions

User Data Deletion

If you wish to delete all information about you stored at Fortuna Software, you can send an email to post@fortunasoftware.no.
The email must be sent from the email with which you are registered with us.

Sletting av brukerdata

Dersom du ønsker å slette all informasjon om deg som er lagret hos Fortuna Software, kan du sende Epost til post@fortunasoftware.no.
Eposten må sendes fra den eposten som du er registrert med hos oss.